Aday Öğrenci

Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

Ana bilim dalımız Türkçe öğretmeni yetiştirmek amacıyla Eğitim Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 4 yıl süren lisans eğitiminin yanı sıra, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı olarak Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans, Türkçe Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans, Yabancılara Türkçe Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans olmak üzere 3 farklı yüksek lisans programı ve Türkçe Eğitimi doktora programı bulunmaktadır. Lisans ve lisansüstü tüm Türkçe Eğitimi programlarının eğitim dili Türkçedir.

Akademik kadrosunda 1 profesör, 1 doçent, 2 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi doktor bulunan ana bilim dalımızdan mezun olan öğrenciler, “Türkçe Öğretmeni” unvanıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okulların 5, 6, 7, 8. sınıfları ile özel etüt merkezlerinde çalışabilirler. Bunun yanında basın-yayın kuruluşlarında, yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarında, arşiv ve müzelerde, Türkoloji merkezlerinde, Türk Cumhuriyetleri ile ilgili özel ve resmî kuruluşlarda görev alabilir; ayrıca yurt içinde-dışındaki ilgili merkez ve kuruluşlarda Türk soylulara ve yabancılara Türkçe eğitimi verebilirler. Mezunlarımız, yüksek lisans ve doktora gibi lisansüstü programlara devam etmeyi tercih etmeleri hâlinde üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilirler.

Ana bilim dalımız, ortaokullar için gelecek nesilleri hem ülkemizin hem de çağın ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirebilecek kapasite ve beceride Türkçe öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ana bilim dalımız, öğrencilerin mesleki bilgi ve deneyimlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra, kişisel gelişimlerini destekleyen, yaratıcılıklarını ve sosyal ilişkilerini geliştiren sanat, iletişim, kültür ve spor faaliyetlerine yönlendirilmelerini de önemsemektedir. Bu sebeple ana bilim dalımız bünyesinde tiyatro ve drama eğitimi verilmekte öğrencilere sahne deneyimi sunulmaktadır. Yıl içerisinde yapılan çeşitli şiir ve hikâye programlarına katılabilirler. Öğrencilerimiz ana bilim dalı bünyesinde kurulan Dil ve Kültür Topluluğu bünyesinde topluluk faaliyetlerine katılabilirler. Topluma hizmet uygulamalarıyla çeşitli sosyal faaliyetlerde bulunabilirler.

https://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/3/files/Tuerkce_Tan_t_m.mp4

Türkçe Eğitimi Programı İçin Açıklamalar:

1) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması:

Programda hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.

2) Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ile ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığı:

Programda, öğrencilerin mesleki deneyim kazanmaları için 7. ve 8. yarıyıllarda Öğretmenlik Uygulaması-1 ve Öğretmenlik Uygulaması-2 dersleri bulunmaktadır. Bu dersler kapsamında öğrenciler, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından belirlenen Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi eğitim-öğretim kurumlarında haftada en az 6 saat olmak üzere 14 hafta boyunca gözlem, ders anlatımı gibi etkinlikler gerçekleştirerek öğretmenlik becerisi kazanmaktadırlar. Öğretmenlik uygulamaları, fakültenin bulunduğu il merkezindeki eğitim kurumlarında yapılmaktadır.

3) Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemeleri:

Programdaki derslerin yürütülmesinde herhangi bir kıyafet ve donanım ihtiyacı bulunmamaktadır.

4) Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim gideri:

Eğitim öğretim hizmeti karşılığında herhangi bir öğretim gideri alınmamaktadır.

5) Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüs:

Programla ilgili ders içeriğine Üniversitemiz Bilgi Paketinden (https://obs.dpu.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=081837735322203220037707322403523036582344603444835600) ve gerekli diğer bilgilere programımız web sayfasından (https://ef.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/68/turkce-ve-sosyal-bilimler-egitimi-bolumu) ulaşılabilir.

6) Kısmı zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânları ile staj ve uygulama eğitimleri sırasında belirli koşullarla ayrıca ücret ödenip ödenmediği:

Kısmı zamanlı öğrenci olarak çalışabilme koşullarına https://sks.dpu.edu.tr/ bağlantısından ulaşılabilir.

Son Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2021, Pazartesi