Aday Öğrenci

Sosyal Bilgiler Eğitimi Programı İçin Açıklamalar:

1) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması:

Programda hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.

2) Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ile ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığı:

Programda, öğrencilerin mesleki deneyim kazanmaları için 7. ve 8. yarıyıllarda Öğretmenlik Uygulaması-1 ve Öğretmenlik Uygulaması-2 dersleri bulunmaktadır. Bu dersler kapsamında öğrenciler, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından belirlenen Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi eğitim-öğretim kurumlarında haftada en az 6 saat olmak üzere 14 hafta boyunca gözlem, ders anlatımı gibi etkinlikler gerçekleştirerek öğretmenlik becerisi kazanmaktadırlar. Öğretmenlik uygulamaları, fakültenin bulunduğu il merkezindeki eğitim kurumlarında yapılmaktadır.

3) Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemeleri:

Programdaki derslerin yürütülmesinde herhangi bir kıyafet ve donanım ihtiyacı bulunmamaktadır.

4) Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim gideri:

Eğitim öğretim hizmeti karşılığında herhangi bir öğretim gideri alınmamaktadır.

5) Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüs:

Programla ilgili ders içeriğine Üniversitemiz Bilgi Paketinden (https://obs.dpu.edu.tr/oibs/bologna/start.aspx?gkm=032436630333303660034404356003418433291378053556032240) ve gerekli diğer bilgilere programımız web sayfasından (https://ef.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/68/turkce-ve-sosyal-bilimler-egitimi-bolumu) ulaşılabilir.

6) Kısmı zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânları ile staj ve uygulama eğitimleri sırasında belirli koşullarla ayrıca ücret ödenip ödenmediği:

Kısmı zamanlı öğrenci olarak çalışabilme koşullarına https://sks.dpu.edu.tr/ bağlantısından ulaşılabilir.

Son Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2021, Cuma