Dekanımızın Mesajı

12.03.1999 tarih ve 99/12628 sayılı kanun ile kurulmuş olan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2003-2004 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Fakültemiz, 2004-2005 eğitim-öğretim yılından itibaren Evliya Çelebi Yerleşkesi'nde bulunan hizmet binasında eğitim-öğretime devam etmektedir. 

Fakültede dersler yarıyıl esasına göre yürütülmektedir. Bölümlerde mecburi derslerin yanı sıra, öğrencinin ilgi ve yeteneğine yönelik seçmeli dersler de bulunmaktadır.

2019-2020 öğretim yılında fakültede kayıtlı 1860 öğrenci bulunmaktadır. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 8 Profesör, 15 Doçent, 25 Dr.Öğr.Üyesi 3 Öğretim Görevlisi, 5 Araştırma Görv.Dr. 12 Araştırma Görevlisi (Fakültemiz elemanı ve diğer üniversitelere öğretim elemanı olarak yetiştirilmek üzere görevlendirilmiş araştırma görevlileri) ile zengin bir öğretim elemanı kadrosu görev yapmaktadır.

Fakültemiz mevcut bölüm ve anabilim dalları 15.06.2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısında alınan karar doğrultusunda yapılandırılmış olup, yeni oluşturulan Bölüm ve Anabilim Dalları aşağıda belirtilmiştir.

(Bu Bölüm Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 13/01/2021 tarihli toplantısında alınan karar ile kapatılarak Eğitim Bilimleri Bölümü altında Öğretim Teknolojileri Ana Bilim Dalı’na dönüştürülmüştür.)

 Fakültede 6 bölüm içerisinde 21 farklı Ana Bilim Dalı bulunmaktadır.

Fakültemizde bilgi teknolojileri etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Tüm öğretim elemanlarımıza dizüstü bilgisayar ve projeksiyon cihazını derslik ortamında kullanma olanağı sağlanmaktadır. Sadece öğrencilerimizin kullanımına yönelik olarak fakültemizde 2 adet bilgisayar laboratuvarı ve internet odasında internete bağlı 87 adet bilgisayar bulunmaktadır. Bu bilgisayarlar Türkiye'de en yüksek hızla internete bağlıdır.

Artık tüm Dünya'da bilginin öğrenciye aktarılmasını amaçlayan geleneksel eğitim ve öğretim anlayışı terk edilmektedir. Onun yerine sadece anahtar kavramları öğreterek; çok sayıda beceri, tutum ve değerleri öğrencilere kazandırmayı hedefleyen çağdaş eğitim anlayışı ön plana çıkmaktadır. Öğretim elemanlarımız bu çağdaş anlayışı özümseyerek bu alanda ülkemizin diğer eğitim kurumlarına akademisyen yetiştirmektedir.

 

Son Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2021, Çarşamba