Misyon - Vizyon

Misyonumuz

  • Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laik, demokratik, ufku geniş, kendisini çok yönlü geliştirmiş, eleştirel düşünce ve iletişim becerileri gelişmiş çağdaş öğretmenler yetiştirmeyi,
  • Çeşitli kurum ve kuruluşların eğitimle ilgili hizmet içi eğitim taleplerini karşılamayı,
  • Demokratik değerlerin geliştirildiği, öğrenci merkezli ve yeni teknolojilerin kullanıldığı eğitim ortamları düzenlemeyi,
  • Eğitim-öğretimde etkililiği ve verimliliği sağlamayı ve eğitim sorunlarına çözümler üretmeyi görev edinmiştir.

Vizyonumuz

Çağdaş eğitim ortamları sağlayarak bireysel ve toplumsal açıdan gelişmelere çok yönlü kaynaklık eden, ulusal ve uluslararası arenada bilimsel, teknolojik ve sanatsal etkinliklerde ön plana çıkmış, yaptığı araştırmalarla karanlıklara ışık tutan ve toplum kalkınmasının dinamiğini oluşturacak çağdaş öğretmenleri yetiştiren iddialı bir Fakülte olmaktadır.

Son Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021, Perşembe