Akademik Kadro

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

İlköğretim Matematik Eğitimi (İME) programı ilk defa 2013-2014 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır.

 

İlköğretim Matematik Eğitimi programı çağın gereklerine daha hızlı ayak uydurabilecek matematik öğretmenleri yetiştirebilmek amacıyla öğretim dili minimum %30 İngilizce olarak açılmıştır. Program,  mezun olduğunda dünyadaki ve alanındaki akademik gelişmeleri takip edebilecek seviyede dil bilen, iyi derecede pedagojik alan bilgisine sahip ve matematik alan bilgisine hâkim olacak öğretmenler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Bu nedenle ÖSYM yerleştirme sınavı sonucu bu programa yerleştirilen tüm öğrenciler her yılın başında yapılan Yabancı Diller Yüksek Okulunda, Yabancı Dil Yeterlik Sınavına (YDYS) girerek 65 ve üzeri puan alan öğrenciler, hazırlık programından muaf olurlar ve doğrudan bölümlerinde derslere başlarlar. Yeterli puanı alamayan öğrenciler aldıkları puan seviyesine uygun bir sınıfta bir yıl zorunlu hazırlık okurlar. 

 

İME programına farklı üniversitelerden yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, öncelikle

 

YÖK tarafından tüm şartları sağlamanın yanı sıra,

 

1. İngilizce yeterlik şartını sağlamak

 

2. Anabilim Dalının öğretim dili İngilizce olan tüm dersleri (yabancı dille eğitim yapan bir üniversiteden gelmiyorsa) yeniden almak zorundadır. Anabilim dalımızdaki İlköğretim Matematik Öğretmenliği programında 166 öğrenci öğrenim görmektedir. Anabilim dalında 4 Doktor Öğretim Üyesi ve 3 araştırma görevlisi olmak üzere 7 akademik personel bulunmaktadır.

Akademik Kadromuz

 

 

 

Ünvan, Adı Soyadı  Dr. Öğr. Üye. Nurgül DÜZENLİ GÖKALP      
Görevi Anabilim Dalı Başkanı
Dahili 4597
E-Posta nurgul.duzenligokalp@dpu.edu.tr
CV  

 

 

Ünvan, Adı Soyadı  Dr. Öğr. Üye. Ümit Ziya SAVCI
Görevi Öğretim Üyesi
Dahili 4575
E-Posta umit.savci@dpu.edu.tr
CV  

 

 

Ünvan, Adı Soyadı  Dr. Öğr. Üye. Furkan DEMİR 
Görevi Öğretim Üyesi
Dahili 4674
E-Posta furkan.demir@dpu.edu.tr
CV  

 

 

 

Ünvan, Adı Soyadı  Dr. Öğr. Üye. Seçil YEMEN KARPUZCU
Görevi Öğretim Üyesi
Dahili 4597
E-Posta secil.karpuzcu@dpu.edu.tr
CV Türkçe   English

 

 

 

Ünvan, Adı Soyadı  Arş. Gör. Mustafa KÖSE
Görevi Öğretim Elemanı
Dahili 4682
E-Posta mustafa.kose@dpu.edu.tr
CV Tıklayınız

 

 

 

Ünvan, Adı Soyadı  Arş. Gör. Mustafa BAKIR
Görevi Öğretim Elemanı
Dahili 4682
E-Posta mustafa.bakir@dpu.edu.tr
CV Türkçe   English

 

 

 

Ünvan, Adı Soyadı  Arş. Gör. İlknur GÜLŞEN TURGUT
Görevi Öğretim Elemanı
Dahili 4686
E-Posta ilknur.gulsen@dpu.edu.tr
CV Türkçe  English

 

 

 

 
Son Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2019, Pazartesi