İdari Personel

İbrahim GÜRER

Fakülte Sekreteri

IP 4509

Pembe YAMAN  

Dekan Sekreteri

IP 4502

Kadir UĞUZ

Tahakkuk

IP 4515

Necdet İNAM

Personel İşleri

IP 4511

Osman Nuri DİNÇER  

Ayniyat / Taşınır Kayıt Kontrol

IP 4512

Mevlüt ÇELİK                    

Öğrenci İşleri

IP 4514

 

   

Esin AKGÜN 

Temel Eğitim Böl. Sek.

IP 4651

Mihrican ÇELİK      

Gülistan SARI           

 

Özel Eğitim Böl. Sek.

Bilgisayar ve Öğretim Tek. Eğit. Böl. Sek.

Eğitim Bil. Böl. Sek.

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Böl. Sek.

 

 

IP 4551

Durmuş TAŞDELEN

Formasyon Birimi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Böl. Sek.

 

 

IP 4601

Erdinç YAVUZ

Evrak Kayıt

IP 4516

Yusuf BALBAY

İnternet Alt Yapı Sorumlusu

IP 4518

Rıza AYDOĞDU

İdari İşler

4568

Son Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2019, Perşembe