Misyon - Vizyon

MİSYONUMUZ

Toplumsal sorumluluklarının farkında olan, meslek etiğine sahip, demokratik, sosyal ve kurumsal yapılarla işbirliği içinde çalışarak nitelikli eğitim-öğretim yapan, gelişen ve değişen bilgiyi takip eden, eleştirel düşünen öğretmenler ve alan uzmanları yetiştirmek.

Eğitim ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak ve etkinlikler düzenlemek,

İçinde bulunduğu çevrenin eğitimsel, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak,

Tüm akademik ve yönetsel etkinlikleri; adil, dürüst, etik ilkelere duyarlı, hesap verebilen, geri bildirimleri dikkate alan, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yerine getirmek.

VİZYONUMUZ

Kendisine, çevreye ve topluma yararlı; ulusal ve evrensel değerleri uzlaştırabilen bireyler yetiştiren; ulusal ve uluslararası alanda yaptığı araştırmalarla örnek gösterilen; uluslararası işbirliğini kurumsallaştırmış; bilgi paylaşımını ve bilgiye ulaşmayı kolaylaştırıcı ortamlar hazırlayan bir fakülte olmak.

Son Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2016, Pazartesi