İdari Personel

İDARİ PERSONEL BİLGİLERİ

ADI-SOYADI

GÖREVİ

DAHİLİ

Abdullah SERT 

Fakülte Sekreteri

4562

Pembe YAMAN  

Dekan Sekreteri

4561

İbrahim AYDIN

Tahakkuk

4565

Esin AKGÜN 

Temel Eğitim Böl. Sek.

4569

Mihrican ÇELİK                 

 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Böl. Sek.

Özel Eğitim Böl. Sek.

Bilgisayar ve Öğretim Tek. Eğit. Böl. Sek.

4569

Havva AYDIN                    

 

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Böl. Sek.

Eğitim Bil. Böl. Sek.

4568

Fikret KABAK                    

Öğrenci İşleri

4566

Mevlüt ÇELİK                    

Öğrenci İşleri

4567

Kadir UĞUZ

Öğrenci İşleri

4567

Osman Nuri DİNÇER  

Ayniyat / Taşınır Kayıt Kontrol

4570

Necdet İNAM

Personel İşleri / Evrak Kayıt

4570

Durmuş TAŞDELEN

Formasyon Birimi

4607

Son Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2017, Pazartesi