Akademik Kadro

  ÜNVAN AD SOYAD GÖREVİ DAHİLİ  E-POSTA
Doç Dr. Özlem DOĞAN TEMUR Öğretim Üyesi 4602 ozlem.dtemur@dpu.edu.tr
Dr. Öğr. Üye. Muhammet ÖZDEN

Bölüm Başkan

Yardımcısı

Öğretim Üyesi

4605 muhammet.ozden@dpu.edu.tr
Doç. Dr. Metin DEMİR

Bölüm Başkanı

Öğretim Üyesi

4600 metin.demir@dpu.edu.tr
Dr. Öğr. Üye. Mustafa Ulaş ATASOY Öğretim Üyesi 4673 mustafaulas.atasoy@dpu.edu.tr
Öğr. Gör. Handan ÖZDEMİREL Öğretim Görevlisi 4578 handan.ozdemirel@dpu.edu.tr
Öğr. Gör. Yusuf Ziya BEYDÜZ Öğretim Görevlisi 4578 yusufziya.beyduz@dpu.edu.tr
Arş. Gör. Handan KILIÇ ŞAHİN Öğretim Elemanı 4590 handan.kilicsahin@dpu.edu.tr
Arş. Gör. Fatma Çağlin AKILLIOĞLU Öğretim Elemanı 4612 fatma.akillioğlu@dpu.edu.tr
Dr. Öğr. Üye. Murat BARTAN

Öğretim Üyesi

4599 murat.bartan@dpu.edu.tr
Arş. Gör. Sevinç DEMİR KAYA Öğretim Elemanı 4590 sevinc.demir@dpu.edu.tr
Arş. Gör. Tuğba AYDEMİR Öğretim Elemanı 4588 tugba.aydemir@dpu.edu.tr
Dr. Öğr. Üye. Serap AKBABA DAĞ Öğretim Üyes 4589 serap.akbabadag@dpu.edu.tr
Arş. Gör. Samet DEMİR Öğretim Elemanı 4612 samet.demir@dpu.edu.tr
Son Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2018, Çarşamba