Koordinatörlükler

EĞİTİM FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRLÜKLER

DEKANLIK

Oda No

Dahili

e-posta

ADEK

Prof. Dr. Şükrü ŞENTÜRK

Dekan

216

4560

sukru.senturk@dpu.edu.tr

Doç. Dr. Nurgül BOZKURT

Dekan Yardımcısı

220

4564

nurgul.bozkurt@dpu.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Banu ÖZDEMİR

Dekan Yardımcısı

204

4563

banu.ozdemir@dpu.edu.tr

KUDEK

Yrd.Doç.Dr. Banu ÖZDEMİR

Dekan Yardımcısı

204

4563

banu.ozdemir@dpu.edu.tr

Erasmus

Yrd.Doç.Dr. Banu ÖZDEMİR

Dekan Yardımcısı

204

4563

banu.ozdemir@dpu.edu.tr

Farabi

Doç. Dr. Nurgül BOZKURT

Dekan Yardımcısı

220

4564

nurgul.bozkurt@dpu.edu.tr

Mevlana

Doç. Dr. Nurgül BOZKURT

Dekan Yardımcısı

220

4564

nurgul.bozkurt@dpu.edu.tr

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ ADEK BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ

Bölüm

Görev

Öğretim Elemanı

Oda No

Dahili

e-posta

Bilgisayar ve Öğretim Tekn. Eğit. Böl.

Koordinatör

Yrd. Doç. Dr. Menderes ALYÖRÜK

207

4611

menderes.alyoruk@dpu.edu.tr

Eğitim Bilimleri Bölümü

Koordinatör

Prof. Dr. Kürşad YILMAZ

305

4572

kursad.yilmaz@dpu.edu.tr

Koord. Yard.

Yrd. Doç. Dr. R. Serkan ARIK

307

4616

rserkan.arik@dpu.edu.tr

Temel Eğitim Bölümü

Koordinatör

Yrd. Doç. Dr. Muhammet ÖZDEN

326

4612

muhammet.ozden@dpu.edu.tr

Koord. Yard.

Arş. Gör. Samet DEMİR

209

4681

samet.demir@dpu.edu.tr

Fen ve Matematik Eğit. Böl.

Koordinatör

Prof. Dr. İrfan TERZİ

313

4576

irfan.terzi@dpu.edu.tr

Koord. Yard.

Doç. Dr. Hüseyin ÇAVDAR

328

4600

huseyin.cavdar@dpu.edu.tr

Özel Eğitim Bölümü

Koordinatör

Yrd. Doç. Dr. R. Serkan ARIK

307

4616

rserkan.arik@dpu.edu.tr

Koord. Yard.

Arş. Gör. Gamze İNCİ

312

4689

gamze.inci@dpu.edu.tr

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğit. Böl.

Koordinatör

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

319

4585

fulya.topcuoglu@dpu.edu.tr

Koord. Yard.

Yrd. Doç. Dr. Banu ÖZDEMİR

220

4563

banu.ozdemir@dpu.edu.tr

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ KUDEK BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ

Bölüm

Görev

Öğretim Elemanı

Oda No

Telefon

e-posta

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğit. Böl.

Koordinatör

Yrd. Doç. Dr. Menderes ALYÖRÜK

207

4611

menderes.alyoruk@dpu.edu.tr

Eğitim Bilimleri Bölümü

Koordinatör

Yrd. Doç. Dr. Nihal TUNCA

302

4571

nihal.tunca@dpu.edu.tr

Temel Eğitim Bölümü

Koordinatör

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ulaş ATASOY

323

4589

mustafaulas.atasoy@dpu.edu.tr

Fen ve Matematik Eğit. Böl.

Koordinatör

Yrd. Doç. Dr. Nurgül DÜZENLİ GÖKALP

317

4577

nurgul.duzenligokalp@dpu.edu.tr

Özel Eğitim Bölümü

Koordinatör

Yrd. Doç. Dr. R. Serkan ARIK

307

4616

rserkan.arik@dpu.edu.tr

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğit. Böl.

Koordinatör

Prof. Dr. İsmail ÇİFTÇİOĞLU

223

4597

ismail.ciftcioglu@dpu.edu.tr

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ ERASMUS BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ

Bölüm

Görev

Öğretim Elemanı

Oda No

Telefon

e-posta

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğit. Böl.

Koordinatör

Yrd. Doç. Dr. Turgay ALAKURT

207

4611

turgay.alakurt@dpu.edu.tr

Eğitim Bilimleri Bölümü

Koordinatör

Doç. Dr. Senar ALKIN ŞAHİN

302

4571

senar.alkin@dpu.edu.tr

Koord. Yard.

Arş. Gör. Buket EREN JANSSEN

304

4593

buket.eren@dpu.edu.tr

Temel Eğitim Bölümü

Koordinatör

Yrd. Doç. Dr. Serap AKBABA DAĞ

225

4612

serap.akbabadag@dpu.edu.tr

Koord. Yard.

Arş. Gör. Fatma Çağlin AKILLIOĞLU

306

4606

fatma.akillioglu@dpu.edu.tr

Fen ve Matematik Eğit. Böl.

Koordinatör

Prof. Dr. İrfan TERZİ

313

4576

irfan.terzi@dpu.edu.tr

Koord. Yard.

Arş. Gör. İlknur GÜLŞEN TURGUT

306

4592

İlknur.gulsen@dpu.edu.tr

Özel Eğitim Bölümü

Koordinatör

Yrd. Doç. Dr. R. Serkan ARIK

307

4616

rserkan.arik@dpu.edu.tr

Koord. Yard.

Arş. Gör. Gamze İNCİ

312

4689

gamze.inci@dpu.edu.tr

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğit. Böl.

Koordinatör

Doç. Dr. Baykal BİÇER

329

4605

baykal.bicer@dpu.edu.tr

Koord. Yard.

Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM

318

4681

abdullah.kaldirim@dpu.edu.tr

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ FARABİ BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ

Bölüm

Görev

Öğretim Elemanı

Oda No

Telefon

e-posta

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğit. Böl.

Koordinatör

Yrd. Doç. Dr. Turgay ALAKURT

207

4611

turgay.alakurt@dpu.edu.tr

Eğitim Bilimleri Bölümü

Koordinatör

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ULU

226

4587

mustafa.ulu@dpu.edu.tr

Koord. Yard.

Arş. Gör.  Buket EREN JANSSEN

304

4593

buket.eren@dpu.edu.tr

Temel Eğitim Bölümü

Koordinatör

Yrd. Doç. Dr. Murat BARTAN

226

4684

murat.bartan@dpu.edu.tr

Koord. Yard.

Arş. Gör. Sevinç DEMİR KAYA

225

4590

sevinc.demir@dpu.edu.tr

Koord. Yard.

Arş. Gör. Handan KILIÇ ŞAHİN

225

4590

handan.kilicsahin@dpu.edu.tr

Fen ve Matematik Eğit. Böl.

Koordinatör

Doç. Dr. M. Sait GÖKALP

317

4577

msait.gokalp@dpu.edu.tr

Özel Eğitim Bölümü

Koordinatör

Yrd. Doç. Dr. R. Serkan ARIK

307

4616

rserkan.arik@dpu.edu.tr

Koord. Yard.

Arş. Gör. Gamze İNCİ

312

4689

gamze.inci@dpu.edu.tr

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğit. Böl.

Koordinatör

Yrd. Doç. Dr. Esra KARAKUŞ TAYŞİ

311

4672

esra.karakus@dpu.edu.tr

Koord. Yard.

Arş. Gör. Enis Harun BAŞER

209

4580

enisharun.baser@dpu.edu.tr

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ MEVLANA BÖLÜM KOORDİNATÖRLERİ

Bölüm

Görev

Öğretim Elemanı

Oda No

Telefon

e-posta

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğit. Böl.

Koordinatör

Yrd. Doç. Dr. Turgay ALAKURT

207

4611

turgay.alakurt@dpu.edu.tr

Eğitim Bilimleri Bölümü

Koordinatör

Yrd. Doç. Dr. Nihal TUNCA

302

4571

nihal.tunca@dpu.edu.tr

Koord. Yard.

Arş. Gör.  Buket EREN JANSSEN

304

4593

buket.eren@dpu.edu.tr

Temel Eğitim Bölümü

Koordinatör

Yrd. Doç. Dr. Metin DEMİR

334

4680

metin.demir@dpu.edu.tr

Fen ve Matematik Eğit. Böl.

Koordinatör

Doç. Dr. Hüseyin ÇAVDAR

328

4600

huseyin.cavdar@dpu.edu.tr

Özel Eğitim Bölümü

Koordinatör

Yrd. Doç. Dr. R. Serkan ARIK

307

4616

rserkan.arik@dpu.edu.tr

Koord. Yard.

Arş. Gör. Gamze İNCİ

312

4689

gamze.inci@dpu.edu.tr

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğit. Böl.

Koordinatör

Doç. Dr. Nurgül BOZKURT

220

4564

nurgul.bozkurt@dpu.edu.tr

Koord. Yard.

Arş. Gör. Hasan YAPICI

334

4680

hasan.yapici@dpu.edu.tr

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ WEB SAYFASI SORUMLULARI

Bölüm

Öğretim Elemanı

Oda No

Telefon

e-posta

Dekanlık

Bilgisayar İşlet. Pembe YAMAN

214

4561

pembe.yaman@dpu.edu.tr

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğit. Böl.

Arş. Gör. Dr. Funda ERDOĞDU

 

4613

funda.erdogdu@dpu.edu.tr

Eğitim Bilimleri Bölümü

Arş. Gör. Mustafa ÇELİK

304

4593

mustafa.celik@dpu.edu.tr

Temel Eğitim Bölümü

Arş. Gör. Samet DEMİR

209

4580

samet.demir@dpu.edu.tr

Fen ve Matematik Eğit. Böl.

Arş. Gör. Mustafa KÖSE

320

4581

mustafa.kose@dpu.edu.tr

Özel Eğitim Bölümü

Arş. Gör. Gamze İNCİ

312

4689

gamze.inci@dpu.edu.tr

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğit. Böl.

Arş. Gör. Enis Harun BAŞER

209

4580

enisharun.baser@dpu.edu.tr

                               
 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2017, Perşembe